Sonia Rey Planellas

Dades personals

Email: sonia.rey@uab.cat

Unitat: Mecanismes de Resposta a Estrès i Malaltia

Grup: Immunologia Evolutiva

Categoria: Becari post-doctoral

Telèfon del laboratori: 935813473