Imatge home facultat
ConvocatÚries
ConvocatÚria 2/2015 PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE CF180814 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 2/2015

Codi projecte SUMMA: CF180814

Nom del projecte o conveni:

Producció i purificació de la proteïna HMGA1 en Escherichia coli. Servei ofert a Josep Villanueva de Vall d'Hebron Institute of Oncology, Barcelona seguint la Norma ISO 9001:2008.

OBJECTIU

·       Col·laborar en el disseny del gen recombinant, l’amplificació del vector d’expressió, la producció de la proteïna recombinant  i la seva purificació seguint els protocols establerts segons la Norma ISO 9001:2008.

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Manipulació de cultius de procariotes per obtenir plasmidi i produir la proteïna d’interès.

-                Utilització del sistema de purificació AKTA FPLC de GE Healthcare.

-                Participar en l’elaboració de la documentació associada al projecte dins la Norma ISO 9001:2008.

-                Donar suport en la preparació de l’informe final per entregar al client un cop finalitzat el projecte.

requisits per participar -HI

·       Títol de CFGS o equivalent.

·       Coneixements en microbiologia i bioprocessos.

·       Es valorarà experiència en microbiologia i bioprocessos. Es tindrà en compte principalment l’experiència prèvia en producció de proteïnes en Procariotes, en purificació de proteïnes i específicament en l’ús del sistema de purificació AKTA FPLC.

·       Coneixements de l’idioma anglès a nivell de Proficiency o equivalent.

·       Capacitat organitzativa i de treball, persona emprenedora i amb capacitat de treball en equip.

·       Capacitat comunicativa a nivell oral i escrit en castellà i en anglès.

·       Coneixement bàsic de la Norma ISO 9001:2008 aplicada a un servei de producció de proteïnes.


 

 

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 6 mesos prorrogable (3).

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 9h a 17.30h

·       Hores per setmana: 37,5h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 24.540,60€ €  i mensual de : 2.045,05€

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 8 a 15 de gener de 2015.

·  Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 16 de gener de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de desembre de 2014

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Neus Ferrer

 

Càrrec: IP del projecte

(*)  Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a projectes i convenis d’investigació de la UAB”.

 

 
Convocatoria 282/2014 PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE PI611770 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 282/2014

 

Codi projecte SUMMA: PI611770

Nom del projecte o conveni:

 

Activitat antitumoral de anàlogues de la a-GalactosilCeramide, activadors de les iNKT: cap a reactius immunoterapèutics

OBJECTIU

·       Realització d’experiments in vivo sobre l’efecte dels activadors de la resposta immune sobre els diferents òrgans i tipus cel·lulars del sistema immune dins del projecte La Marató de TV32013-1

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Realitzar assajos en models animals, administració de reactius i obtenció d’òrgans per analitzar

-                Realitzar anàlisis de mostres cel·lulars per citometria de flux

requisits per participar -HI

·       Resum de les competències que han de tenir els candidats: capacitat teòrica, actituds i característiques personals, etc. (tant genèric o específic com es vulgui)

·       Títol de grau de 240 crèdits ECTS o títol de màster o equivalent.

·       Coneixements i experiència en tècniques d’immunologia i de citometria de flux

·       Títol de manipulador d’animals d’experimentació

·       Coneixements de l’idioma anglès a nivell de Proficiency o equivalent

·       Capacitat organitzativa i de treball, persona emprenedora i amb capacitat de treball en equip.

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 1 mes.

(1) Contractes eventuals per acumulació de tasques: amb possibilitat d'una sola pròrroga per una durada total acumulada de 6 mesos.

(2) Contractes en pràctiques: amb possibilitat de pròrroga en els termes de l'article 11.1 b i c) de l'Estatut dels Treballadors.

(3) Contractes d'obra i servei: amb possibilitat de pròrroga fins a 24 mesos o fins la durada del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de  dilluns a divendres de 9h a 17.30h

·       Hores per setmana: 37,5h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  31.608 € €  i mensual de : 2.634 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 10 a 17 d’octubre de 2014.

·  Lloc de presentació:  Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 20 d’octubre de 2014

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 d’octubre de 2014

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Raul Castaño

 

Càrrec: IP del projecte

 
PhD Fellowship in Bioinformatics and Evolutionary Genomics PDF Print E-mail
PhD Fellowship in Bioinformatics and Evolutionary Genomics

A FPI fellowship to carry out a PhD degree in Bioinformatics and Evolutionary Genomics is
available at the Bioinformatics of Genomic Diversity and the Comparative and Functional
Genomics groups located at the Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) of the
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The successful candidate will join a young, dynamic, and interdisciplinary team and will collaborate in the research of the group within the project “Understanding genome variation from nucleotides to phenotypes in Drosophila and humans”, funded by the Ministerio de Economía y Competitividad.

In particular, the PhD project will be focused on the development of models to estimate the action of selection on genome variation, including both SNPs and structural variants, especially inversions, and the integration of population genomics data with functional data to characterize the genomic determinants of evolution.

Requirements:
We are looking for motived individuals with high interest in science and a Master degree in an
area related to Bioinformatics, Evolution, Genomics or Genetics.

Conditions:
Total duration of contract will be of 4 years with an annual salary of 16.422 €.
Application:

To express interest in the position, send an e-mail with a copy of your CV and contact information to Antonio Barbadilla ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) and Mario Cáceres
( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ).

Official application should be done through the MINECO website

Application deadline:
Please send expression of interest before September 21st 2014.

Official application should be completed on September 26th 2014.

Additional information:

Genomics, Bioinformatics and Evolutionary Biology group

Comparative and Functional Genomics group

pdf joboffer_fpifellowship_uab_sept2014 job offer in pdf

 
Predoctoral position at the Protein Folding and Conformational Diseases group PDF Print E-mail

The Protein Folding and Conformational Diseases group at Institute of Biotechnology and
Biomedicine/Dep. of Biochemistry and Molecular Biology in the Autonomous University of Barcelona (UAB) offers two predoctoral contracts beginning in July/September 2014 (one year each) in the context of the EU-project NEUROMED: Diagnostic and Molecular Fight against Three Neurodegenerative Disorders: Parkinson, Phenylketonuria and Transthyretin related amyloidosis.

For the position it is a plus to have excellent academic qualifications (2.5 or higher). You should have finished, or finish during the present year, your Master Degree. You should have a strong interest in neurodegenerative disorders, expertise in cloning, protein expression and purification and good communications skills. We offer training in Molecular Biology and/or Protein Chemistry and/or Biophysics and/or Cell Biology and the possibility to follow up the PhD upon exhaustion of the contract.

Qualified applicants should submit an application by email, including a CV and academic
qualifications to Salvador Ventura ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ).


oferta_predoctoral
 
Postdoc in Functional Genomics and Molecular Biology PDF Print E-mail
postdocfunctionalgenomics.jpg
 
  Recent events:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del VallŤs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat AutÚnoma de Barcelona - Tots els drets reservats