Intranet
Imatge home facultat
Convocatòries
Convocatòria Ref. 71/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 71/2015

 

Codi projecte SUMMA: PZ612254

 

Nom del projecte o conveni:

RTC-2014-1931-1: “Desarrollo de un medicamento para el tratamiento de la amiloïdosis por transretina”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en la investigació del mecanisme de dissolució de fibres amiloides de transtiretina pel seu inhibidor selectiu SOM0226 dins el projecte:” RTC-2014-1931-1: “Desarrollo de un medicamento para el tratamiento de la amiloïdosis por transretina”

 

 

Funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

Col·laborar en la realització de tècniques bioquímiques, de biologia molecular i de química i enginyeria de proteïnes

·       Participar en la producció i purificació de transtiretina salvatge en quantitats preparatives.

·       Participar en l’anàlisi estructural per dicroisme circular.


 

requisits per participar -HI

 

·       Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Coneixements de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en: Caracterització de les propietats estructurals de biomolècules

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de  1 mes amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00h a les 13:00h i de 15:00 a 17:00h, divendres de les 09:00 a les 12:30 hores

·       Hores per setmana: 27,5 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  17.996,40 €  i mensual de : 1.499,70 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: de 18 de setembre a 26 de febrer de 2015

·  Lloc de presentació:  Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 27 de febrer de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de febrer de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Salvador Ventura

 

Resp. Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
Convocatòria Ref. 72/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                    

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 72/2015

 

Codi projecte SUMMA: PZ612254

 

Nom del projecte o conveni:

RTC-2014-1931-1: “Desarrollo de un medicamento para el tratamiento de la amiloïdosis por transretina”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en la investigació del mecanisme de dissolució de fibres amiloides de transtiretina pel seu inhibidor selectiu SOM0226 dins el projecte:” RTC-2014-1931-1: “Desarrollo de un medicamento para el tratamiento de la amiloïdosis por transretina”.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

 

·       Col·laborar en la realització de tècniques bioquímiques, de biologia molecular i de química i enginyeria de proteïnes

·       Participar en la producció i purificació de transtiretina mutant associada a polineuropatia en sistema periferic en quantitats preparatives.

·       Participar en l’anàlisi estructural per fluorescència i infraroig.


 

requisits per participar -HI

 

·       Es valorarà significativament el haver realitzar una llicenciatura en l’àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia internacional en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Coneixements de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en: Caracterització del mecanisme d’agregació de proteïnes implicades en malalties conformacionals

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de  1 mes amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00h a les 13:00h i de 15:00 a 18:30h, divendres de les 09:00 a les 13:30 hores

·       Hores per setmana: 34,5 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  22.577,40 €  i mensual de : 1.881,45 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: de 18 de setembre a 26 de febrer de 2015

·  Lloc de presentació:  Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 27 de febrer de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de febrer de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Salvador Ventura

 

Resp. Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

 
Convocatòria Ref. 58/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE PK612103 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 58/2015

 

Codi projecte SUMMA: PK612103

Nom del projecte o conveni:

 

BFU2013-50176-EXP-¿Son la mayoría de las proteínas multifuncionales (moonlighting)?

OBJECTIU

·       La realització d’experiments d’interactòmica per dominis a M. Genitalium dins el projecte:” BFU2013-50176-EXP-¿Son la mayoría de las proteínas multifuncionales (moonlighting)?”

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Realitzar tècniques bioquímiques i de biologia molecular.

 

-                Realitzar anàlisis bioinformàtiques i tècniques d’ultraseqüènciació.

 

-                Expressió gènica a M. Genitalium.

 

 

requisits per participar -HI

·       Resum de les competències que han de tenir els candidats: capacitat teòrica, actituds i característiques personals, etc. (tant genèric o específic com es vulgui)

·       Títol de grau de 240 crèdits ECTS o / títol de màster o equivalent.

·       Coneixements en tècniques bàsiques de treball amb micoplasmes.

·       Es valorarà experiència en tècniques bàsiques de treball amb micoplasmes.

·       Domini de l’idioma anglès.

·       Capacitat organitzativa i de treball, persona emprenedora i amb capacitat de treball en equip

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 18 mesos.

·       La jornada laboral es distribuirà dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h i dimarts i dijous de 9h a 15h.

·       Hores per setmana: 27h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  22757,76 € €  i mensual de : 1896,48 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 12 al 19 de febrer de 2015.

·  Lloc de presentació:  Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 20 de febrer de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de febrer de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Enrique Querol

 

Càrrec: IP del projecte

(*)  Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a projectes i convenis d’investigació de la UAB”.

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 
Convocatoria Ref. 27/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE PK612122 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 27/2015

Codi projecte SUMMA: PK612122

Nom del projecte o conveni:

BFU2013-43965-P-Estudio de los mecanismes que regulan la progressión de la profase meiòtica en mamíferos.

OBJECTIU

·       La intervenció tècnicooperativa especialitzada en el projecte: BFU2013-43965-P-Estudio de los mecanismes que regulan la progresión de la profase meiòtica en mamíferos”

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Participar en els cultius de testicle

-                Donar suport en l’anàlisi de l’efecte d’inhibidors d’ATR en els cultius

 

requisits per participar -HI

·       Títol de CFGS o equivalent.

·       Coneixements en biologia cel·lular i biologia de la reproducció.

·       Es valorarà experiència d’haver treballat en un laboratori de recerca amb experiència en l’estudi de la gametogènesi en mamífers.

·       Coneixements de l’idioma anglès.

·       Capacitat organitzativa i de treball, persona emprenedora i amb capacitat de treball en equip.

·       Capacitat comunicativa a nivell oral i escrit en castellà i en anglès.

 

 


 

 

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 2,5 mesos prorrogable (3).

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 10h a 14h

·       Hores per setmana: 20h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 13.088,28€ €  i mensual de : 1.090,69€€

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 2 a 12 de febrer de 2015.

·  Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 13 de gener de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de gener de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Ignasi Roig

 

Càrrec: IP del projecte

(*)  Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a projectes i convenis d’investigació de la UAB”.

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 
Convocatoria tècnic especialista de suport a la recerca PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE PK612122 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 27/2015

Codi projecte SUMMA: PK612122

Nom del projecte o conveni:

BFU2013-43965-P-Estudio de los mecanismes que regulan la progressión de la profase meiòtica en mamíferos.

OBJECTIU

·       La intervenció tècnicooperativa especialitzada en el projecte: BFU2013-43965-P-Estudio de los mecanismes que regulan la progresión de la profase meiòtica en mamíferos”

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Participar en els cultius de testicle

-                Donar suport en l’anàlisi de l’efecte d’inhibidors d’ATR en els cultius

 

requisits per participar -HI

·       Títol de CFGS o equivalent.

·       Coneixements en biologia cel·lular i biologia de la reproducció.

·       Es valorarà experiència d’haver treballat en un laboratori de recerca amb experiència en l’estudi de la gametogènesi en mamífers.

·       Coneixements de l’idioma anglès.

·       Capacitat organitzativa i de treball, persona emprenedora i amb capacitat de treball en equip.

·       Capacitat comunicativa a nivell oral i escrit en castellà i en anglès.

 

 


 

 

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 2,5 mesos prorrogable (3).

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 10h a 14h

·       Hores per setmana: 20h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 13.088,28€ €  i mensual de : 1.090,69€€

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 2 a 12 de febrer de 2015.

·  Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 13 de gener de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de gener de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Ignasi Roig

 

Càrrec: IP del projecte

(*)  Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a projectes i convenis d’investigació de la UAB”.

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 
Convocatòria 2/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE CF180814 AMB DESTINACIÓ L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 2/2015

Codi projecte SUMMA: CF180814

Nom del projecte o conveni:

Producció i purificació de la proteïna HMGA1 en Escherichia coli. Servei ofert a Josep Villanueva de Vall d'Hebron Institute of Oncology, Barcelona seguint la Norma ISO 9001:2008.

OBJECTIU

·       Col·laborar en el disseny del gen recombinant, l’amplificació del vector d’expressió, la producció de la proteïna recombinant  i la seva purificació seguint els protocols establerts segons la Norma ISO 9001:2008.

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

-                Manipulació de cultius de procariotes per obtenir plasmidi i produir la proteïna d’interès.

-                Utilització del sistema de purificació AKTA FPLC de GE Healthcare.

-                Participar en l’elaboració de la documentació associada al projecte dins la Norma ISO 9001:2008.

-                Donar suport en la preparació de l’informe final per entregar al client un cop finalitzat el projecte.

requisits per participar -HI

·       Títol de CFGS o equivalent.

·       Coneixements en microbiologia i bioprocessos.

·       Es valorarà experiència en microbiologia i bioprocessos. Es tindrà en compte principalment l’experiència prèvia en producció de proteïnes en Procariotes, en purificació de proteïnes i específicament en l’ús del sistema de purificació AKTA FPLC.

·       Coneixements de l’idioma anglès a nivell de Proficiency o equivalent.

·       Capacitat organitzativa i de treball, persona emprenedora i amb capacitat de treball en equip.

·       Capacitat comunicativa a nivell oral i escrit en castellà i en anglès.

·       Coneixement bàsic de la Norma ISO 9001:2008 aplicada a un servei de producció de proteïnes.


 

 

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 6 mesos prorrogable (3).

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 9h a 17.30h

·       Hores per setmana: 37,5h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 24.540,60€ €  i mensual de : 2.045,05€

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 8 a 15 de gener de 2015.

·  Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 16 de gener de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de desembre de 2014

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Neus Ferrer

 

Càrrec: IP del projecte

(*)  Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a projectes i convenis d’investigació de la UAB”.

 

 
  Eventos recientes:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats