Intranet
Imatge home facultat
Convocatòries
Convocatòria REF. 227-2016 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Nanobiotecnologia de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :  227/2016

 

Codi projecte SUMMA: PK612138

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2013-41019-P INGENIERÍA DE NANOPARTÍCULAS PROTEICAS PARA LA ENTREGA DIRIGIDA DE PROTEINAS TERAPEUTICAS Y DE ACIDOS NUCLEICOS

 

Objectiu

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada amb la línia de recerca del grup dedicada a l’estudi de las nanopartícules proteiques para la entrega dirigida de proteïnes terapèutica y d’ àcids nucleics dins el projecte:” BIO2013-41019--Ingeniería de nanopartículas proteicas para la entrega dirigida de proteinas terapeuticas y de acidos nucleicos”.

 

Funcions específiques dins del projecte

 

·          Participar en la generació de proteïnes quimèriques autoensamblables i funcionals per a ser produïdes a E. coli, seguint criteris establerts.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·          Tècnic/a de Grau Superior / FPII / Batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

·          Nivell alt d’anglès

·           Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca. Especialment

en el clonatge molecular de gens i producció de proteïnes.

 Durada i jornada

·          La durada del contracte serà de 2 mesos prorrogables fins a la finalització del projecte.

·          La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00H a les 13:30H i de 15:00H a 18:00 H

·          Hores per setmana: 37,5

 

Retribució

·  Retribució bruta anual:  24.786 €  i mensual de : 2.065,50 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 26 de setembre al 3 d’octubre de 2016.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Antonio Villaverde

Laboratori de Nanobiotecnologia

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant:

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Antoni Villaverde, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 3 d’octubre de 2016

 

 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de setembre de 2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Antonio Villaverde

Resp. Lab. Nanobiotecnologia

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
Convocatòria Ref. 157/2016 IBB PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’IMMUNOLOGIA CEL·LULAR DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

 

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 157/2016

 

Codi projecte SUMMA: PK613765

 

Nom del projecte o conveni:

SAF2015-66399-R Presentación de autoantígenos proteicos y lipídicos en los islotes pancreáticos y en el timo: una clave para la diabetes de tipo 1.

 

OBJECTIU:

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en l’anàlisi de mecanismes per a la generació de lligands naturals no canònics mitjançant modificacions posttransripcionals o com a resultat de l’estrès cel·lular dins el projecte:” SAF2015-66399-R Presentación de autoantígenos proteicos y lipídicos en los islotes pancreáticos y en el timo: una clave para la diabetes de tipo 1”.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·       Donar suport a l’estudi de canvis en l’expressió de glicoesfingolípids naturals i la lipidació d’autoantígens proteics com a resultat de l’estrès cel·lular induït a cèl·lules b per tal determinar la participació de cèl·lules NKT específiques per aquests lligands en el desenvolupament de la diabetis tipus 1 humana

 


requisits per participar -HI

 

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·       Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en: obtenció, cultiu i caracterització fenotípica i funcional de limfòcits T, microscopia confocal, RT-PCR i lipidòmica per espectrometria de masses

 

 

 

 

 

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00 a les 14:00 i divendres de les 09:00 a les 13:00

·       Hores per setmana: 24 h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  15.863,04 €  i mensual de : 1321,92 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 20 al 27 de juny de 2016

·  Lloc de presentació:  Dra. Dolores Jaraquemada

                             Lab. Immunologia Cel·lular

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.


 

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra. Dolores Jaraquemada, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 27 de juny de 2016

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31 de maig de 2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Dolores Jaraquemada

 

Resp. Lab. Immunologia Cel·lular

 
Convocatòria REF. 148/2016 IBB PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’ESTRUCTURA DE PROTEÏNES DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                 

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 148/2016

 

Codi projecte SUMMA: PK613760

 

 

 

Nom del projecte o conveni:

BFU2015-66417-P: “Caracterización estructural de la modificación por sumo en procesos de reparación de DNA”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnico operativa en la línia de recerca del grup dedicada a l’estudi del paper de la modificació per SUMO en vies de reparació del DNA, i en particular, en les que estan regulades pel complex Smc5-Smc6, finançat per un projecte  del ministeri BFU2015-66417-P: “Caracterización estructural de la modificación por sumo en procesos de reparación de DNA”.

 

 

Funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·          Participar en el desenvolupament del projecte amb la purificació i cristal·lització de diferents complexes proteics implicats en modificacions post-traduccionals de proteïnes, seguint criteris establerts

     

Requisits per participar -HI

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

·          Nivell alt d’anglès


 

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de 4 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·          La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00 H a les 14:00 H i dimarts i dijous de 15:00 H a 16:30 H.

·          Hores per setmana: 28 h  

RETRIBUCIÓ

·          Retribució bruta anual:  18.506,88 €  i mensual de : 1.542,24 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: de 15 a 21 de juny de 2016

·  Lloc de presentació:  Dr. David Reverter

                             Lab. Estructura de Proteïnes

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                    

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. David Reverter, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 22 de juny de 2016


 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de juny de 2016

 

Signatura:

 

 

Dr. David Reverter

 

 

Resp. Lab. Estructura de Proteïnes

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

Leer más...
 
Convocatòria REF. 133/2016 IBB PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’IMMUNOLOGIA EVOLUTIVA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 133/2016

 

Codi projecte SUMMA: PK613738

 

Nom del projecte o conveni:

AGL2015-65129-R “Desarrollo de sistemas específicos de nanodelivery para especies de interés acuícola: delivery mediante nanoliposomas y mediante nanoparticulas proteicas”

 

OBJECTIU:

 

 

·          La intervenció tècnico operativa especialitzada en el desenvolupament de nanopartícules proteiques com a antígens per desenvolupar vacunes en especies d’interés per l’aqüicultura dins el projecte:” AGL2015-65129-R: “DESARROLLO DE SISTEMAS ESPECIFICOS DE NANODELIVERY PARA ESPECIES DE INTERES ACUICOLA: DELIVERY MEDIANTE NANOLIPOSOMAS Y MEDIANTE NANOPARTICULAS PROTEICAS”.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

 

·          Tasques de suport per la realització dels assajos de producció recombinant i purificació de 4 antígens virals diferents representants de 4 malalties d’especial rellevància en acuicultura. Específicament s’encarregarà de donar suport en la realització dels assajos de caracterització in vitro dels antígens virals expressats com a proteïnes nanoestructurades (microscopía electrónica, confocal, toxicitat, citometria...), de l’aillament d’RNA seguint protocols establerts i de donar suport en l’análisis d’expressió per QPCR dels gens marcadors seleccionats.

     

 

Requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·          Es valorarà experiència en: Caracterització de les propietats de biomolècules en medis fisiològics.

 

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de 4 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 9h a 14 i de 15h a 17:30h.

Hores per setmana: 37,5 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  24.786,00 €  i mensual de : 2.065,50 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 27 de maig al 3 de juny de 2016

·  Lloc de presentació:  Dra. Nerea Roher Armentia

                             Lab. Immunologia Evolutiva

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.


 

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra. Nerea Roher, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 6 de juny de 2016

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de maig de 2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Nerea Roher

 

Resp. Lab. Immunologia Evolutiva

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
Convocatòria REF. 123/2016 IBB PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’ESTRUCTURA DE PROTEÏNES DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 123/2016

 

Codi projecte SUMMA:

PK613760

 

NOM DEL PROJECTE O CONVENI:

 

 

BFU2015- 66417-P: “CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MODIFICACIÓN POR SUMO EN PROCESOS DE REPARACIÓN DE DNA”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnico operativa especialitzada en mètodes de biología molecular i purificació de proteïnes dins el projecte: BFU2015- 66417-P: “CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MODIFICACIÓN POR SUMO EN PROCESOS DE REPARACIÓN DE DNA”.

 

 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE

 

 

·   Participar en el desenvolupament del projecte amb la purificació i cristal·lització de diferents complexes proteics implicats en modificacions post-traduccionals de proteïnes, seguint criteris establerts.

 

     

 

REQUISITS PER PARTICIPAR -HI

·         Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·         Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·         Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

 

 

DURADA I JORNADA

·         La durada del contracte serà de 4 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·         La jornada laboral es distribuirà dilluns i dimarts de 09:00h a 13:30h i de dimecres a divendres de 09:00h a 13:00h.

Hores per setmana: 21 H

RETRIBUCIÓ

·         Retribució bruta anual:  13.880,16 €  i mensual de : 1.156,68 €

         (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

·   Període de presentació: del 26 de Maig a l’2 de Juny de 2016

·   Lloc de presentació:  Dr. David Reverter

                             Lab. Estructura de Proteïnes

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)                      

·   Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

·   El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·   La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

 

RESOLUCIÓ

·  Òrgan competent per a la resolució: : Dr. David Reverter, Institut de Biotecnologia i Biomedicina Data prevista de resolució: 3 de Juny de 2016.


 

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de Maig de 2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. David Reverter

 

Resp. Lab. Estructura de Proteïnes

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 
Convocatòria Ref. 87/2016 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de NEUROIMMUNOLOGIA de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 87/2016 

 

Codi projecte SUMMA: PK612165

 

Nom del projecte o conveni:

SAF2013-44671-P Mecanismos celulares y moleculares del efecto neuroprotector y remielinizante del sildenafilo en la encefalomielitis autoinmune experimental

 

 

Objectiu

 

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en la col·laboració en l’estudi de la regulació pel GMP cíclic de la resposta inflamatòria de macròfags i micròglia en cultius primaris i organotípics dins el projecte:” SAF2013-44671-P Mecanismos celulares y moleculares del efecto neuroprotector y remielinizante del sildenafilo en la encefalomielitis autoinmune experimental”

 

 

Funcions específiques dins del projecte

 

  • Realitzar cultius primaris de macròfags derivats de medul·la òssia i cultius organotípics de cerebel de ratolí, seguint protocols establerts.
  • Donar suport amb les tècniques de FACS i immunofluorescència per la caracterització del fenotip inflamatori de macròfags i micròglia

 

 

 

Requisits per participar-hi

 

·       Títol de tècnic superior de cicle formatiu de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent.

·       En cas d’estar en contacte amb animals vius, certificat de capacitació per a la realització de procediments amb animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d’experimentació i altres fins científics, incloent la docència, d’acord amb el que estableix l’ordre ECC/566/2015, de 20 de març, del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

·       Es valorarà Títol de grau de 180 crèdits ECTS o equivalent

·       Es valorarà experiència en tècniques cultius cel·lulars.

·       Nivell alt d’anglès

·       Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca.

 

 


 Durada i jornada

·       La durada del contracte serà de 4 mesos

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00H a les 13.30h  i divendres de 9.30h a 13.30h

·       Hores per setmana: 22h

Retribució

·  Retribució bruta anual:  14.541,12 €  i mensual de : 1.211,76 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 22 al 29 d’abril de 2016.

·  Lloc de presentació: 

Dra. Agustina Garcia

Laboratori de Neuroimmunologia

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra.Agustina García responsable del laboratori de Neuroimmunologia de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 2 de maig de 2016

 


 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 d’abril de2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Agustina García

Resp. Laboratori de Neuroimmunologia

Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 15 de 37
  Eventos recientes:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats